അഡെനോവൈറസ് ടെസ്റ്റ്

  • Adenovirus Antigen Rapid Test

    അഡെനോവൈറസ് ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്

    REF 501020 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
    കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ മലം
    ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് StrongStep® Adenovirus Antigen Rapid Test, മനുഷ്യന്റെ മലമൂത്രവിസർജ്ജന സാമ്പിളുകളിൽ അഡിനോവൈറസിന്റെ ഗുണപരമായ അനുമാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദൃശ്യ പ്രതിരോധ പരിശോധനയാണ്.