റോട്ടവൈറസ് ടെസ്റ്റ്

  • Rotavirus Antigen Rapid Test

    റോട്ടവൈറസ് ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്

    REF 501010 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
    കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ മലം
    ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് StrongStep® Rotavirus antigen റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്, മനുഷ്യന്റെ മലമൂത്രവിസർജ്ജന മാതൃകകളിലെ റോട്ടവൈറസിന്റെ ഗുണപരമായ, അനുമാനപരമായ കണ്ടെത്തലിനുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വിഷ്വൽ ഇമ്മ്യൂണോഅസെയാണ്.