ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

 • SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test(nasal)

  SARS-CoV-2 ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് (നാസൽ)

  REF 500200 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 1 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ് ;5 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്; 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
  കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ മുൻ നാസികാദ്വാരം
  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് StrongStep® SARS-CoV-2 ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കാസറ്റ് മനുഷ്യന്റെ മുൻഭാഗത്തെ നാസൽ സ്വാബ് മാതൃകയിൽ SARS- CoV-2 ന്യൂക്ലിയോകാപ്‌സിഡ് ആന്റിജനെ കണ്ടെത്താൻ ഇമ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഈ വൃഷണം ഒറ്റ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമുള്ളതും സ്വയം പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതുമാണ്.രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ പരിശോധന നടത്താൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.ക്ലിനിക്കൽ പ്രകടന വിലയിരുത്തൽ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

   

 • SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test(Professional Use)

  SARS-CoV-2 ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് (പ്രൊഫഷണൽ ഉപയോഗം)

  REF 500200 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 25 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
  കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ മുൻ നാസികാദ്വാരം
  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് StrongStep® SARS-CoV-2 ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കാസറ്റ് മനുഷ്യന്റെ മുൻഭാഗത്തെ നാസൽ സ്വാബ് മാതൃകയിൽ SARS- CoV-2 ന്യൂക്ലിയോകാപ്‌സിഡ് ആന്റിജനെ കണ്ടെത്താൻ ഇമ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഈ വൃഷണം ഒറ്റ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമുള്ളതും സ്വയം പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതുമാണ്.രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ പരിശോധന നടത്താൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.ക്ലിനിക്കൽ പ്രകടന വിലയിരുത്തൽ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
 • SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test for Saliva

  ഉമിനീർക്കായുള്ള SARS-CoV-2 ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്

  REF 500230 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
  കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ
  ഉമിനീർ
  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി ആദ്യ അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോവിഡ്-19 ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ഉമിനീരിലെ SARS-CoV-2 വൈറസ് ന്യൂക്ലിയോകാപ്‌സിഡ് പ്രോട്ടീൻ ആന്റിജൻ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധനയാണിത്.COVID-19 രോഗനിർണ്ണയത്തിനുള്ള ഒരു സഹായമായി ഈ പരിശോധന ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • System Device for SARS-CoV-2 & Influenza A/B Combo Antigen Rapid Test

  SARS-CoV-2 & ഇൻഫ്ലുവൻസ A/B കോംബോ ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിനുള്ള സിസ്റ്റം ഉപകരണം

  REF 500220 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
  കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ നാസൽ / ഓറോഫറിംഗൽ സ്വാബ്
  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് SARS-CoV-2 വൈറസ് ന്യൂക്ലിയോകാപ്‌സിഡ് പ്രോട്ടീൻ ആന്റിജൻ മനുഷ്യ നാസൽ/ഓറോഫറിഞ്ചിയൽ സ്രവത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ദ്രുത ഇമ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധനയാണിത്, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയതിന്റെ ആദ്യ അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോവിഡ്-19 ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാവ് ശേഖരിക്കുന്നു.COVID-19 രോഗനിർണ്ണയത്തിനുള്ള ഒരു സഹായമായി ഈ പരിശോധന ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • Fetal Fibronectin Rapid Test

  ഫെറ്റൽ ഫൈബ്രോനെക്റ്റിൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്

  REF 500160 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
  കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ സെർവിക്കോവജിനൽ സ്രവങ്ങൾ
  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് StrongStep® ഫെറ്റൽ ഫൈബ്രോനെക്റ്റിൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നത് സെർവിക്കോവജിനൽ സ്രവങ്ങളിൽ ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ഫൈബ്രോനെക്റ്റിന്റെ ഗുണപരമായ കണ്ടെത്തലിനായി ഉപയോഗിക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ദൃശ്യപരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധനയാണ്.
 • PROM Rapid Test

  PROM റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്

  REF 500170 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
  കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ്
  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് StrongStep® PROM ദ്രുത പരിശോധന ഗർഭാവസ്ഥയിൽ യോനിയിൽ സ്രവിക്കുന്ന അമ്നിയോട്ടിക് ദ്രാവകത്തിൽ നിന്ന് IGFBP-1 കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ദൃശ്യപരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന, ഗുണപരമായ ഇമ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധനയാണ്.
 • Adenovirus Antigen Rapid Test

  അഡെനോവൈറസ് ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്

  REF 501020 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
  കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ മലം
  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് StrongStep® Adenovirus Antigen Rapid Test, മനുഷ്യന്റെ മലമൂത്രവിസർജ്ജന സാമ്പിളുകളിൽ അഡിനോവൈറസിന്റെ ഗുണപരമായ അനുമാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദൃശ്യ പ്രതിരോധ പരിശോധനയാണ്.
 • Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

  ജിയാർഡിയ ലാംബ്ലിയ ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ഉപകരണം

  REF 501100 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
  കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ മലം
  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് StrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device (Feces) മനുഷ്യ മലം മാതൃകകളിൽ Giardia lamblia യുടെ ഗുണപരമായ, അനുമാനപരമായ കണ്ടെത്തലിനുള്ള ദ്രുത ദൃശ്യ പ്രതിരോധ പരിശോധനയാണ്.ഈ കിറ്റ് ഗിയാർഡിയ ലാംബ്ലിയ അണുബാധയുടെ രോഗനിർണയത്തിൽ ഒരു സഹായമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.
 • H. pylori Antibody Rapid Test

  എച്ച്.പൈലോറി ആന്റിബോഡി റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്

  REF 502010 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
  കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ മുഴുവൻ രക്തം / സെറം / പ്ലാസ്മ
  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് StrongStep® H. പൈലോറി ആന്റിബോഡി റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നത് മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ രക്തവും/സെറം/പ്ലാസ്മയും ഉള്ള ഹെലിക്കോബാക്റ്റർ പൈലോറിയിലേക്കുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട IgM, IgG ആന്റിബോഡികളുടെ ഗുണപരമായ അനുമാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദൃശ്യ പ്രതിരോധ പരിശോധനയാണ്.
 • H. pylori Antigen Rapid Test

  എച്ച്.പൈലോറി ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്

  REF 501040 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
  കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ മലം
  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് സ്‌ട്രോങ്‌സ്റ്റെപ്പ്® എച്ച്. പൈലോറി ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് മനുഷ്യ മലം ഉപയോഗിച്ച് ഹെലിക്കോബാക്‌ടർ പൈലോറി ആന്റിജന്റെ ഗുണപരമായ, അനുമാനപരമായ കണ്ടെത്തലിനുള്ള ദ്രുത ദൃശ്യ പ്രതിരോധ പരിശോധനയാണ്.
 • Rotavirus Antigen Rapid Test

  റോട്ടവൈറസ് ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്

  REF 501010 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
  കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ മലം
  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് StrongStep® Rotavirus antigen റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്, മനുഷ്യന്റെ മലമൂത്രവിസർജ്ജന മാതൃകകളിലെ റോട്ടവൈറസിന്റെ ഗുണപരമായ, അനുമാനപരമായ കണ്ടെത്തലിനുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വിഷ്വൽ ഇമ്മ്യൂണോഅസെയാണ്.
 • Salmonella Antigen Rapid Test

  സാൽമൊണല്ല ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്

  REF 501080 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
  കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ മലം
  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് StrongStep® സാൽമൊണെല്ല ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് മനുഷ്യന്റെ മലമൂത്രവിസർജ്ജന മാതൃകകളിലെ സാൽമൊണല്ല ടൈഫിമുറിയം, സാൽമൊണല്ല എന്ററിറ്റിഡിസ്, സാൽമൊണല്ല കോളറേസുയിസ് എന്നിവയുടെ ഗുണപരമായ, അനുമാനപരമായ കണ്ടെത്തലിനുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദൃശ്യ പ്രതിരോധ പരിശോധനയാണ്.ഈ കിറ്റ് സാൽമൊണെല്ല അണുബാധയുടെ രോഗനിർണയത്തിൽ ഒരു സഹായമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.