സാൽമൊണല്ല ടെസ്റ്റ്

  • Salmonella Antigen Rapid Test

    സാൽമൊണല്ല ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്

    REF 501080 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 20 ടെസ്റ്റുകൾ/ബോക്സ്
    കണ്ടെത്തൽ തത്വം ഇമ്മ്യൂണോക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് പരിശോധന മാതൃകകൾ മലം
    ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് StrongStep® സാൽമൊണെല്ല ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് മനുഷ്യന്റെ മലമൂത്രവിസർജ്ജന മാതൃകകളിലെ സാൽമൊണല്ല ടൈഫിമുറിയം, സാൽമൊണല്ല എന്ററിറ്റിഡിസ്, സാൽമൊണല്ല കോളറേസുയിസ് എന്നിവയുടെ ഗുണപരമായ, അനുമാനപരമായ കണ്ടെത്തലിനുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദൃശ്യ പ്രതിരോധ പരിശോധനയാണ്.ഈ കിറ്റ് സാൽമൊണെല്ല അണുബാധയുടെ രോഗനിർണയത്തിൽ ഒരു സഹായമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.